A nyár folyamán – illetve már az előző szezon végén közvetlenül -, többször említést tettünk arról, hogy miképpen lehetne a fejlődés következő lépcsőfokát elérni, tehát közeledni egy nyugati,